Halfeti

Halfeti
Halfeti M.Ö.855 yılında Asur Kralı III. Salmanassar tarafından zaptedildiği zaman Şitamrat adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını koydular. Süryaniler ise Kal'a Rhomeyta ve Hesna dhe Romaye adlarını kullanmışlardır. Şehir Arapların eline geçtikten sonra Kal'at ül Rum adını almıştır. II.yüzyılda Bizanslılar Halfetiye Romaion Koyla adını vermişlerdir.

M.Ö.540 yılında bölge Perslerin egemenliğine girmiş, bu tarihten itibaren pers kültürü ve yazısı hakim kılınmıştır. M.Ö.245 yılındaki misafir mısırlılardır. Mısırlılar da bu bölgede 100 yıl kadar hakimiyet tesis etmişlerdir. Akan zaman içinde sırasıyla Sasaniler, Emeviler ve Abbasiler de Halfetinin geçici konukları olmuşlardır. Yıl 1146 ya geldiğinde Romalıların egemenliği sona eriyor, 1280 yılında Beysari komutasındaki memlûk ordusu Halfeti'yi kuşatıyor ancak sonuç yağmayla bitiyor. 1290 yılında Eşref komutasındaki Mısır ordusu Halfetiyi yeniden ele geçiriyor ve ona Kal'at ül müslimin adını veriyordu. 1516 yılında zamanın akışı değişir.

Mercidabık savaşını kazanan Osmanlılar Halfetiyi de ele geçirir ve bölgede müslüman ağırlığı artar. Osmanlılar ilk kez bu dönemde kente Urumgala ve giderek Rumkale demeye bu dönemde başlamıştır.
Copyright © 2018 | Kaliru Turizm | Web tasarım Deltawebsistem